ພາກວິຊາ ການວາງແຜນພັດທະນາ

ພາກວິຊາ ການວາງແຜນພັດທະນາ

ປທ ປິ່ນແກ້ວ  ພົມມະຈິດ        ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ປທ ພູວອນ  ພິມມະວົງ           ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ປທ ກົງກວຽນ  ວົງເງິນ           ວິຊາການ

ປອ ວັດທະນາມີໄຊ ຈັນຊົມພູ      ວິຊາການ

ປທ ແສງອາລຸນ  ວົງທະນາ        ວິຊາການ

ປທ ລຳເງິນ  ສຸລິຍະວົງ           ວິຊາການ

ປອ ໄພວັນ  ພັນທະຈິດ           ວິຊາການ