ພາກວິຊາ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ

ພາກວິຊາ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ

ປທ ອຳໄພ  ດາລາສຸກ            ຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ປທ ສອນທິບ  ຂຸນບູລານ         ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ປທ ສີສຸພັນ  ໄຊຍະວົງ           ວິຊາການ

ປທ ອາລົງ  ແກ້ວອຸດົມ           ວິຊາການ

ປທ ນວນມາລາ  ອຸ່ນແກ້ວ        ວິຊາການ

ປທ ສຸວັນນາ  ແພງສີສົມບູນ      ວິຊາການ

ປທ ຈອນສັນ  ອ່ອນນາວົງ        ວິຊາການ

ປທ ເພັດດາລາພອນ ບຸດຕະວົງ    ວິຊາການ

ປອ ກັນຍາ  ສຸກສະກຸນ           ວິຊາການ