ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ປທ ວິປາກອນ  ປ້ອງປັດຊາ       ວ່າການຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ປອ ດາວອນ  ແກ້ວມະນີ         ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ປທ ສີພະຈັນ  ວັນນະສີ           ວິຊາການ

ປທ ຈັນພອນ  ວົງຄຳແພງ        ວິຊາການ

ປທ ອຸໄລ  ພູປະສົງ               ວິຊາການ

ປທ ບຸນພັກ ລໍ່ເບຣຍຢາວ         ວິຊາການ

ປທ ແສງດາວ ໜູຕຣື             ວິຊາການ

ປອ ເພັດດາລາ  ອຸດອນ           ວິຊາການ

ປທ ດາວິສຸກ  ນ້ອຍນາລີ         ວິຊາການ