ເບີໂທ:021770561
ອີເມວ:fes@nuol.edu.la

ອອກເເຮງງານແດງວັນເສົາ ວັນທີ17/12/2022

ບັນດາທ່ານຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງເເວດລ້ອມ ຈັດກິດຈະກຳອອກເເຮງງານຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມເຄິ່ງສະໃໝ ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຄສວ. ໂດຍການມອບໝາຍໃຫ້ສະມາຊິກ 3​ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງຂະບວນການ ແລະ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນອອກເເຮງງານລວມພ້ອມກັບຈັດເວລາວ່າງອອກກຳລັງກາຍໂດຍການເຕັ້ນ ເອໂລບິກ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍພາຍໃນຍາມເຊົ້າກ່ອນທີ່ຈະລົງອານະໄມໃນເເຕ່ລະພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ຕາມເເຕ່ລະຈຸດຂອງຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ.